V této oblasti řešíme filtraci všech roztoků s podílem pevných částic. Oddělujeme pevné částice v roztoku až do velikosti 1 mikronu na filtračních tkaninách, pod tuto velikost řešíme filtraci pomocí membrán.

Dodáváme kompletní kalové koncovky pro minimalizaci objemu kalů s maximálním odvodněním pro různé druhy suspenzí. Tímto způsobem minimalizujeme náklady pro producenta při ukládání na skládkách.

v těchto službách nabízíme

Neváhejte nás kontaktovat pro získání více informací:

František DOSTÁL - technologie
  • telefon: +420 775 750 764
  • email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Jiří SOUŠEK - konstrukce
  • telefon: +420 775 750 762
  • email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Daniel ZEDEK - vedoucí výroby
  • telefon: +420 775 750 766
  • email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Reference

Flotace grafitu

Flotace je separační proces, který má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí nebo při čištění odpadních vod. Separační proces je založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi.

Flotační jednotka pracuje na principu tlakové flotace (DAF) – tj. rozpouštění stlačeného vzduchu v cirkulačním okruhu jednotky a jeho následného uvolnění v hlavní nádrži, čímž vznikne potřebné množství mikrobublinek, které na sebe při cestě k hladině váží hydrofobní - špatně smáčivé částice tzv. flokule, jejichž hustota je nižší než hustota okolního kapalného prostředí. Tyto flokule se shromažďují na hladině a jsou v časových intervalech stírány a odčerpávány do zahušťovací nebo homogenizační nádrže k dalšímu odvodnění nebo zpracování. Hydrofilní, dobře smáčivé složky, které jsou těžší než voda sedimentují ke dnu a jsou odčerpávány.

grafit grafit grafit grafit